Klauzula Informacyjna

Klauzula Informacyjna Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bumerang Beata Pietrzak, Węgierska 309 b, 33-300 Nowy Sącz. 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie […]