Podziękowania od Dyrekcji MOPS

Podziękowania

za pomoc i wsparcie przy organizacji festynu z okazji XV Dnia Rodzicielstwa Zastępczego