Podziękowania od Dyrekcji Szkoły nr 14 Nowy Sącz

Podziękowania

za całokształt współpracy w roku 2011