Podziękowania od Fundacji „Bratnia Dusza”

Podziękowania

 za pomoc w akcji  „Szybka pomoc Polonii na Ukrainie”