Podziękowania od Lokalnej Grupy Działania „Bramy Beskidu”

Podziękowania

za współpracę i gotowość w celu wspierania działań na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy