Podziękowania za przewóz dzieci z Kostopola

Podziękowania

za rzetelną współpracę związaną z przewozem dzieci z Kostopola na Ukrainie.