RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bumerang Beata Pietrzak, Węgierska 309 b,
33-300 Nowy Sącz.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
4) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy a po jego zakończeniu do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ich niepodanie może skutkować niewykonaniem usługi,
9) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pliki cookies

Nasz serwis wykorzystuje technologię Cookies dla wygody oraz potrzeb Klienta. Dzięki czemu klient może zgodzić się na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane, przy następnych odwiedzinach na stronach naszego serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie mają dostępu do tych danych. Jeżeli jednak Klient nie zgadza się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Co to jest plik „cookie”?

HTTP Cookie (tłumaczone jako plik cookie, w skrócie cookie, również ciasteczko) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Serwer może zapamiętywać i kodować wprowadzone informacje. Dzięki temu użytkownik nie będzie musiał wpisywać tych samych danych za każdym razem, gdy chce powrócić na tę stronę lub przejść na inną. Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi który je utworzył, czyli „bumerangbus.pl”.